Resmi Gazete(Bakanlık İlgili)

​***BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ.....................................DAİR YÖNETMELİK (05.01.2017)***

***SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (02.01.2017)***

***CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK VET. SAĞLIK SERTİFİKALARININ ......................DAİR YÖNETMELİK (17.01.2017)***

***YEMLERİN RESMİ KONTROLU İCİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK (21.01.2017)***

***T.GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER .............................GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (24.01.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ BESLENME VE SAĞLIK BEYANLARI YÖNETMELİĞİ (26.01.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ (26.01.2017)***

***SU ÜRÜNLERİ YETİSTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ........SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖN. DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(14.02.2017)***


***TURK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (24.02.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ, GIDA ENZİMLERİ VE GIDA AROMA VERİCİLERİNE İLİSKİN ORTAK İZİN PROSEDÜRÜ HAKKINDA YÖNETMELİK (24.02.2017) ***

***T.G.KODEKSİ GIDALARA VİTAMİN, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK(07.03.2017)***

***T.G.KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ(07.03.2017)***

***ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(08.03.2017)***

​***G.T.H.B. DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(11.03.2017)***

***ÜLKEYE GİRİS YAPAN CANLI HAYVANLARDA YÜRÜTÜLECEK VETERİNER KONTROLLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİSİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(17.03.2017)***​***TURK GIDA KODEKSİ BULGUR TEBLİĞİ (26.01.2017)***

***TIBBİ SÜLÜK İHRACAT KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ (17.01.2017)

***SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ.........(TEBLİĞ NO:2015/2)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/5)(08.02.2017)***

***SULARDA  TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NİTRAT KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İYİ TARIM UYGULAMALARI KODU TEBLİĞİ (11.02.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ GIDALARDA ESER ELEMENTLER VE BULAŞAN SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLU İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2017/7)(24.02.2017)***

***D.ANADOLU,G.D.ANADOLU,KONYA OVASI VE D.KARADENİZ PROJELERİ  KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİSKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİGİ(TEBLİG NO:2017/2)***

***G.T.H.B. KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİSİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (11.03.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2016/55 )21.03.2017***

***TURK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:201/79) 21.03.2017***

***GÜBRE ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS KURUM LABORATUVARLARI İLE ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/16)*** 


***TURK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:2013/49)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:2017/6)(28.03.2017)***


***KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/10)(31.03.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ MADDELERİNDE KULLANILAN RENKLENDİRİCİLERİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:2002/27)'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/11)(03.04.2017)***

***TURK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILARIN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:2010/59)'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/12)(03.04.2017)

***TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKİ KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:2012/33)'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/13)(03.04.2017)***

​***DAMIZLIK KOÇ TEKE YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:2017/18)(15.04.2017)***

***DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ(TEBLİĞ NO:2017/19)(15.04.2017)***

***ARICILIK, İPEKBÖCEĞİ, KAZ VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ                      (TEBLİĞ NO:2017/20)(15.04.2017)***

***2017 YILINDA MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS AVCILIĞI YAPACAK GEMİLERİN BELİRLENMESİ  VE BU GEMİLERE  YAPILACAK KOTA TAHSİSİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/3)(17.04.2017)***


***ÇİĞ SÜTÜN ARZINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO:2017/20)(27.04.2017)***

''