Trakya'ya Kurbanlık Geçişi

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Trakya Bölgesine Geçiş Şartları

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün 2010/13 ve 2010/07 no’lu Genelgeleri doğrultusunda Anadolu’dan Trakya bölgesine hayvan geçişi belirli şartlara bağlanmış olup bu şartlar;

 -Hayvanlarını sevk ettirmek isteyen yetiştiriciler 4 ay önceden bağlı bulundukları İl Müdürlüklerine başvuruda bulunacaklardır.

 -Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş olmalı veya en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olmalıdır. İşletmenin 10 km çevresinde de en az 3 aydır şap hastalığı görülmemiş olmalıdır.

​ -Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda bütün hayvanlar şap virusu varlığı yönünden teste tabi tutulmalı (probang numunesi ve serolojik olarak) ve sonuçları negatif olarak bulunmuş olmalıdır. Ayrıca bu süre zarfında bu işletmenin 10 km çevresinde şap hastalığı çıkmamış olmalıdır.

Yukarıdaki şartları taşımayan hayvanların kurban dönemi de dahil olmak üzere İstanbul’un Avrupa yakasına sevklerine müsaade edilmeyecektir.
''