Kalite Politikamız

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ


KALİTE POLİTİKAMIZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının stratejik planında belirlediği temel değerler doğrultusunda İl Müdürlüğümüz;

Kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar.

Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve çözüm odaklıdır.

Politika ve uygulamalarında hizmetlerinden yararlananların görüşlerini dikkate alır.

Bütün taraflara eşit yakınlıktadır.

Çalışanlar, İl Müdürlüğümüz hizmetlerinden yararlananlara faydalı olabilmek için fedakarlıkta bulunurlar.

Çalışanların sürekli gelişimine önem verilir ve bunu destekleyici faaliyetler teşvik edilir.

Geleceğe yönelik öngörülebilir gelişme ve riskler çerçevesinde stratejilerini bugünden belirler.

Faaliyet ve süreçleri, etkin yöntemlerle analiz edilerek değerlendirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.

Kurumsal yapısı ve imajı ile faaliyet ve uygulamalarında prensipleri doğrultusunda daima dengeli hareket eder.

Elde edilecek başarıya yönelik olarak kaynaklarını ve faaliyetlerini planlar ve o doğrultuda hareket eder.

Faaliyetlerinde ve paydaşlarıyla ilişkilerinde sosyal sorumluluğu gözetir, bu yönde kararlar alır ve uygular.

Yasalara uygun, şeffaf ve doğrulukla hareket eder, faaliyetlerinde hesap verilebilirlik anlayışını temel alır.

''