Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı

Duyurular
         Talimat Dışı BKÜ
Bayiler ve Kayıtlı Operatörler Listesi
         Bitki Pasaportu Sistemine Kayıtlı Operatörler Listesi
         - Bitki Koruma Ürünleri, Zırai Mücadele Alet ve Makina Bayi Listesi​
Mevzuat
    Üretim Metaryelleri Birimi
         Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi
         Fidan, Üretim Materyali Ve Fide İthalat Uygulama Genelgesi
         Süs Bitkileri  İthalat Uygulama Genelgesi
         Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi
         Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliği
    Bitki Besleme Ve Zirai İlaç Ve Alet Birimi
         Gübrelerin Piyasa Gözetimi Ve  Denetimi Yönetmeliği
         Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
         Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılmasıile Depolanması Hakkında Yönetmelik
         Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik
         BKÜ Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik
    Yetiştiricilik Ve Bitki Sağlığı Birimi
         Bitki Pasaportu Sistemi Ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik
    Çayır  Mera Ve Yem Bitkileri Birimi
    4342 Sayılı Mera Kanunu  Uygulamalarına Konu Mevzuatlar
    -Kanunlar :
         4342 Sayılı Mera Kanunu Ve Değişiklikler
    -Yönetmelikler :
         1. Mera Yönetmeliği
         2. Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik
         3. Mera Kanununun 30. Maddesi Gereğince Yapılacak Tahsilatlar İle Ödenecek Huzur Haklarına İlişkin Yönetmelik
    -Genelgeler :
         1. Mera, Yaylak Ve Kışlaklarda Otlatma Yönetimi Uygulama Esasları (2007/...)
    -Talimatlar :
         1. Mera Kanunu 14. Madde Değişikliği
         2. Mera Kanunu Uygulama Talimatıatı
         3. Mera Islahı Ve Amenajman Projeleriri
         4. Tahsis Amacı Değişikliğinde Kararların Birbirleri İle İlişkisi
         5. Mera Tahsis Amacı Değişikliği (2)
         6. Mera Tahsis Amacı Değişikliği
         7. Mera Tahsis Amacı Değişikliği
         8. Mera Kanununun 14. Maddesinin (Ğ) Ve (H) Bendi Uygulamaları
         9. Ağaçlandırma Talimatı
    Protokoller
         1. Tagem Protokol
         2. Tkgm Protokol
         3. 4342 Sayılı Mera Kanunu İle  3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Uygulama Bölgesi İlan Edilen Alanlarda Yapılacak Toplulaştırma Çalışmaları İle İlgili Uygulama Protokolü
         4. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığınca  Yer Seçimi Kararı Verilen  Küçük Sanayi Siteleri Ve Organize Sanayi Bölgeleri Mera Vasfında Arazi İçermeleri Halinde 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında Tahsis Amacı Değişikliği Talebine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Protokol


''