2.1.2017 / Gösterim Sayısı : 2948

2017 Yılı Staj Başvuruları

​3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında aşağıda belirtilen branşlarda öğrenim gören öğrencilerden, İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenlerin, Bakanlığımız staj programına göre;
1. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi süresini  ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı,                                       
2. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı,  
3. 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci           
Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan “iş kazası ve meslek hastalığı 
sigorta pirimininin” stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren “SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi “formu,
4.Staj değerlendirme formu,
5.İki adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
6.İki adet vesikalık fotoğraf,
7.Kurumumuzda staj yapmak istediğini belirtir ve iletişim bilgilerinin de bulunduğu bir dilekçe ile                     
01.01.2017 den  28.04.2017  mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze şahsen başvuru yapmak gerekmektedir. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT:28 Nisan 2017 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Şubat ayında staj yapacak öğrencilerin başvuruları Ocak ayı içersinde alınacaktır.

İl Müdürlüğümüzce Staj Yaptırılabilecek Branşlar:
Arazi Muhafaza ve Islah
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Arıcılık
Hayvansal Üretim
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Su Ürünleri
Su Ürünleri Mühendisi
Süt ve Besi Hayvancılığı/ Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği
Veteriner
Zootekni
Bahçe Bitkileri
Bahçe Tarımı
Bitki Koruma
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği
Fidan Yetiştiriciliği
Organik Tarım
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Meyve Sebze Yetiştiriciliği
Seracılık
Tohumculuk
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Tek.
Tarım Ekonomisi
Kooperatifçilik
Ziraat Mühendisliği
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Gıda Kalite ve Kontrolü ve Analizi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Çocuk Gelişimi
İşletme 
Harita Mühendisliği 

Ek Dosyalar

''