3.10.2016 / Gösterim Sayısı : 1288

"Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği"

​3 Ekim 2016 tarihli 29846 sayılı Resmi Gazete'de Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan 10 metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip ve SUBİS'te kayıtlı gemiler destekleme kapsamındadır.
Destekleme kapsamına alınacak gemilerin boy uzunluğunun belirlenmesinde 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayım tarihinden önce gemiye ait boy uzunluğu esas alınır. 05/05/2016 tarihinden sonra gemilerde yapılan boy artışı dikkate alınmaz ve destekleme kapsamı dışında tutulur.
İç sularda avcılık yapan gemiler ile boyu 10 metreden küçük gemiler destekleme kapsamı dışındadır.
Ruhsat tezkeresi iptal durumda olanlar ve üzerine ipotek olan yada üçüncü bir kişi lehine hak sahipliği bulunan gemiler destekleme kapsamı dışındadır.
Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar ancak bir gemisi için müracaat edebilir.
Desteklemeden yaralanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu tebliğin yayım tarihinden itibaren 02/12/2016 tarihine kadar ruhsat tezkerelerinin düzenlendiği İl Müdürlüğüne Tebliğ Ek-1'de yer alan dilekçe ile müracaat ederler.
Dilekçe ekinde;
Kayıtlı olduğu liman başkanlığından alınacak onaylı gemi kütük kayıt örneği,
Balıkçı gemisi birden fazla kişiye ait ise(ortaklı ise) veya tüzel kişiliğe ait ise bu Tebliğ kapsamında geminin işlemlerini yürütmek üzere gemi sahibi/sahipleri tarafından verilecek yetki belgesi,
İl Müdürlüğünden alınacak, balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı kayıtlarını birlikte gösteren SUBİS'ten alınan belge bulunur.

Ek Dosyalar

''